Odbudowa zaufania trwa dłużej niż jego utrata

Na zaufanie pracujemy bardzo długo. Przekonanie osoby, że jesteśmy godni zaufania zajmuje dużo czasu i wymaga zaangażowania, przekonanie do tego grupy ludzi jest jeszcze trudniejsze. Szczególnie jeśli w grę wchodzą portale społecznościowe, gdzie każdy może napisać co chce, niezależnie od tego czy jest to prawdą. Niestety nie zawsze da się zweryfikować podane informacje, a nawet jeśli, to proces trwa. W tym czasie można już stracić zaufanie wielu, a raz nadszarpnięte dobre imię ciężko jest odzyskać.

Dobitnie i poleśnie przekonała się o tym Karolina. Zgłosiła się do nas, bo czuła się zniesławiona. Na jednym z portali społecznościowych osoby jej znane napisały m.in. że jest alkoholiczką, że prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu, że jest niezrównoważona psychicznie. Karolina z uwagi na jej wieloletnie zaangażowanie w akcje charytatywne i społeczne oraz czynny udział w życiu gminy, jest znana w swoim mieście i środowisku lokalnym. W jednym z corocznych plebiscytów, głosami czytelników, Karolina zajęła II miejsce w konkursie organizowanym przez gazetę krakowską na osobowość roku (jako społecznik).

Skutkiem działań tamtych osób jest utrata wiarygodności i powszechnego szacunku, jakim do tej pory Karolina cieszyła się w swoim środowisku. Ponadto, od momentu zniesławienia zgłasza znaczne pogorszenie nastroju, kłopoty ze snem. Po konsultacji z psychiatrą zostały u niej stwierdzone stany lękowe, i problemy adaptacyjne. Karolina zgłosiła sprawę do prokuratury jednak prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia uznając, iż w sprawie nie ma interesu społecznego w ściganiu tego czynu z urzędu.

Karolina przyszła do Ośrodka ponieważ jest zdania, że nie wzięto pod uwagę wszystkich okoliczności, w szczególności jej wieloletniej działalności społecznika, potwierdzonej licznymi podziękowaniami, dyplomami, referencjami itp., w tym również uzyskanymi od władz i instytucji lokalnych. W Ośrodku otrzymała pomoc prawną – pomoc w zrozumieniu wszystkich pism, napisaniu stosowanych zawiadomień, aby móc rozwiązać sprawę do końca.

Karolina jest na początku drogi i dopiero rozpoczęła korzystanie ze wsparcia. Liczy na to, że udzielona jej pomoc pomoże jej w zakończeniu sprawy z sukcesem oraz odbuduje jej wiarę w ludzi i pozwoli im na nowo zaufać.