Okręgowy Ośrodek Pomocy

osobom pokrzywdzonym
przestępstwem w krakowie

Prowadzony przez

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

TELEFON 12 421 22 88
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Ośrodek zapewnia szeroki zakres bezpłatnej pomocy. Każdą sprawę rozpatruje indywidualnie i według potrzeb przydziela następującą pomoc:

  • Obejmuje m.in. spotkania z psychologiem lub psychiatrą, a także psychoterapię. Pomożemy Ci odzyskać równowagę oraz przejść przez trudy spowodowane przestępstwem. Pomagamy zarówno dorosłym jak i dzieciom.
  • Obejmuje finansowanie m.in. kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów, pomoc w zakresie finansowania potrzeb związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach, pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych, pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania, opłat czynszowych, mediów.
  • Obejmuje konsultacje, porady, sporządzanie pism.Pomoc prawna świadczona jest przez prawników z wieloletnim doświadczeniem, w tym adwokatów oraz radców prawnych. Zapewniamy również możliwość skorzystania z mediacji.
  • Obejmuje pokrywanie kosztów związanych z zakupem m.in. żywności, odzieży, świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji, lekarstw, zakupu sprzętu takiego jak np. wózek inwalidzki, protezy kończyn, dostosowania lokalu do potrzeb osoby pokrzywdzonej, zakupu sprzętu czy wyposażenia.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, świadkiem, a może najbliższą im osobą? Nie bój się prosić o pomoc. Skontaktuj się z nami. Wspólnie przejdziemy przez trudne chwile. 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu mailowego lub telefonu, przetwarzamy Twoje dane, jak na przykład: adres poczty elektronicznej lub telefon oraz inne wskazane przez Ciebie, w celu rozpatrzenia zgłoszonego przez Ciebie pytania. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych w KraFOS dowiesz się z Polityki Prywatności.