Okręgowy Ośrodek Pomocy

osobom pokrzywdzonym
przestępstwem w krakowie

Prowadzony przez

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

TELEFON 12 421 22 88
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMU pomagamy?

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym. Wszystkim. Bez wyjątku. Pomoc jest całkowicie BEZPŁATNA i DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc. Nasza pomoc nakierowana jest na wyprowadzenie osób z następstw przestępstwa i powrót do normalnego życia. Wsparcie udzielane jest w czasie i wymiarze, każdorazowo dostosowanym do potrzeb danej osoby.

POKRZYWDZENI PRZESTĘPSTWEM i
osoby im najbliższe

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich najbliższych oferujemy wszelkie formy pomocy, w której zawiera się: wparcie finansowe, materialne, psychologiczne, prawne oraz mediacje.

ŚWIADKOWIE PRZESTĘPSTW i
osoby im najbliższe

Dla osób będących świadkami przestępstw oraz ich najbliższych oferujemy pomoc psychologiczną.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, świadkiem, a może najbliższą im osobą? Nie bój się prosić o pomoc. Skontaktuj się z nami. Wspólnie przejdziemy przez trudne chwile. 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu mailowego lub telefonu, przetwarzamy Twoje dane, jak na przykład: adres poczty elektronicznej lub telefon oraz inne wskazane przez Ciebie, w celu rozpatrzenia zgłoszonego przez Ciebie pytania. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych w KraFOS dowiesz się z Polityki Prywatności.