Trudny start w dorosłość

Pani Kasia ma 19 lat. Mieszka wraz z matką. Jej biologiczny ojciec, pomimo nakazu Sądu, uchyla się od obowiązku płacenia alimentów na panią Kasię. Dziewczyna skończyła w tym roku szkołę średnią, aplikowała na studia dziennikarskie. Dzięki swojej determinacji udało jej się zdobyć wystarczającą ilość punktów potrzebnych, aby móc zostać studentem tego kierunku. Aby dziewczyna mogła dążyć w kierunku realizacji swoich marzeń, matka dziewczyny podjęła dodatkową pracę, co spowodowało, że pani Kasia musiała dorosnąć wcześniej niż jej rówieśnicy. W związku z podjęciem przez jej mamę pracy wiele obowiązków domowych spoczęło na Kasi.

Rozpoczęcie w październiku studiów dziennych przyniosło dodatkowe koszty takie jak opłaty związane z dojazdami, wyżywieniem, pomocami edukacyjnymi. Pani Kasia zgłosiła się do jednego z naszych Lokalnych Punktów o pomoc prawną, ponieważ nie posiada wystarczającej wiedzy, aby móc domagać się swoich praw. Dziewczyna w związku ze wzmożonymi wydatkami związanymi z podjęciem studiów, których nie jest w stanie pokryć tylko i wyłącznie z pieniędzy otrzymanych od mamy, zwróciła się także o pomoc materialną.

Pani Kasia otrzymała pomoc osoby pierwszego kontaktu, pomoc prawną (omówienie sprawy karnej, możliwości dochodzenia alimentów od dziadków ojczystych, innych form finansowania z uwagi na kontynuowanie nauki, w tym możliwość ubiegania się o środki z Funduszu Alimentacyjnego).

Pani Kasia w tej chwili jest studentką pierwszego roku dziennikarstwa. Otrzymana pomoc prawna wskazała jej możliwości ubiegania się o alternatywne do alimentów formy finansowania okresu studiów.