Edytuj Kampania 16 Dni – Akcja Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Kampania 16 Dni – Akcja Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Przemoc domową często spotyka zmowa milczenia. Fakt, że dzieje się za zamkniętymi drzwiami, powoduje poczucie bezkarności sprawców i bezbronność osób poszkodowanych. Ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie zgłosić się po pomoc, dlatego rusza kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.

„16 dni” to największa na świecie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet. W Polsce ponad 90 tys. osób pada co roku ofiarą przemocy w rodzinie – prawie 90% dorosłych ofiar stanowią kobiety. Ogólnoświatowa kampania trwa od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Wybrano te właśnie dni, aby podkreślić związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. W tym roku tematem przewodnim jest: “Koniec z przemocą ze względu na płeć w świecie pracy”.

W Polsce kampania wiąże się z przypadającą 28 listopada ważną rocznicę – 100 lat temu kobiety, po wieloletniej walce działaczek organizacji kobiecych, doprowadziły do zrównania praw wyborczych bez względu na płeć. Organizatorzy podkreślają, że zakończyły się wybory samorządowe, to okazja, aby osoby na stanowiskach wójta, burmistrza lub prezydenta oraz wybrane do rad gmin/miast, powiatów i sejmików dowiedziały się, jak mają skutecznie przeciwdziałać przemocy ze względu na płeć i inne cechy.

Cele kampanii

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

– rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
– budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
– zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
– wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
– tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Jak dołączyć?

Istnieje wiele sposobów włączenia się w kampanię 16 Dni. Jako jednostka możesz włączyć w działania organizacji studenckiej, lokalnej, krajowej czy międzynarodowej i wspomagać organizowanie kampanii 16 dni lub też działać na własną rękę. Jeśli jesteś członkinią/członkiem organizacji czy instytucji możesz zaznajomić współpracowników/ce z celami kampanii i zachęcać ich do udziału i wsparcia.

 

Dodaj komentarz