Ważne dla nas spotkanie

Dzisiaj w Centrum Obywatelskim przy ul. Reymonta 20 odbyło się seminarium pod nazwą „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji” organizowane przez WRZOS. Nie mogło nas tam zabraknąć, tym bardziej, że dyskutowano o wypracowywaniu rekomendacji do Strategii Rozwoju Usług Społecznych dla naszego regionu. Na początku spotkania rozmawialiśmy o krajowych rekomendacjach dotyczących deinstytucjonalizacji, aby później podzielić się dobrymi praktykami w zakresie usług społecznych. Nasz Ośrodek reprezentował Pan Ferdynand Nawratil – Prezes Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS. Podzielił się z uczestnikami seminarium wiedzą dotycząca prowadzonego przez KraFOS Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krakowie. Mówił o dobrych praktykach wypracowanych przez ponad 13 lat prowadzenia Ośrodka, o tym co jest ważne przy pracy z osobami pokrzywdzonymi.

Swoimi spostrzeżeniami odnośnie usług społecznych podzielili się również przedstawiciele Banku Żywności, Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych Zastępczych, Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio oraz Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne, Spółdzielnia Socjalna Okno na Świat. Jest to tym bardziej cenne bo pokazuje, że organizacje pozarządowe mogą i chcą ze sobą współpracować. Ich główny celem jest bowiem pomoc drugiemu człowiekowi. Cieszy nas bardzo, że znaleźliśmy się w gronie organizacji, którym los innych jest głównym motorem do działania.

Na zakończenie spotkania dyskutowaliśmy na temat możliwych do zaproponowania rekomendacji regionalnych do Strategii. Mamy nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do pozytywnych zmian w usługach społecznych.

Wszystkim tym, którzy są zainteresowani naszą działalnością, zapraszamy do kontaktu.