Sprawiał wrażenie przyjaciela rodziny

Pani Iza zgłosiła się do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie skąd została pokierowana do Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w celu uzyskania kompleksowej pomocy. Osoba pierwszego kontaktu udzieliła informacji oraz wsparcia emocjonalnego. Pani Iza została pokierowana do prawnika i psychologa.

Pani Iza jest osobą najbliższą osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Kilka miesięcy temu doszło do zatrzymania przez policję mężczyzny, który jest podejrzany o molestowanie seksualne 15-letniego Adama, syna Pani Izy. Mężczyzna był dobrym znajomym rodziny, a jednocześnie kościelnym w parafii, gdzie ministrantem był syn kobiety, który padł ofiarą przestępstwa seksualnego. W toku postępowania kobieta dowiedziała się, że mężczyzna zmuszał chłopca do dotykania swoich genitaliów, przesyłał chłopcu swoje nagie zdjęcia. W związku z traumatycznymi wydarzeniami chłopiec ma trudność w poradzeniu sobie ze swoimi emocjami, poczuciem bezpieczeństwa i akceptacją siebie, jest rozdrażniony. Dzięki spotkaniom z psychologiem Pani Iza nie wie, jak najlepiej wspierać syna, jak z nim rozmawiać, jak odbudować jego poczucie bezpieczeństwa. Ponadto chce chronić również prawne interesy dziecka, jednakże sama nie posiada w tym zakresie wystarczającej wiedzy.

Pani Iza korzysta ze wsparcia psychologicznego, z poradnictwa prawnego dzięki czemu jest w stanie zabezpieczyć interesy dziecka. Syn Pani Izy jest obecnie w trakcie procesu pomocy psychologicznej. Pani Iza sygnalizuje, że czuje się pewniej od kiedy została objęta wsparciem specjalistów.