Każda decyzja wymaga odwagi

Rodzina jest środowiskiem, w którym każdy powinien czuć się bezpiecznie. Powinien czuć, że jest potrzebny, kochany i chciany. To w rodzinie buduje się poczucie własnej wartości, swoją pewność, to ona daje nam siłę by mierzyć się z różnymi przeciwnościami. A co jeśli rodzina jest środowiskiem, gdzie nie ma bezpieczeństwa i miłości. Jest za to przemoc, umniejszanie i uwłaczanie?

Pani Henryka zgłosiła się do jednego z Punktów Lokalnych w związku z sytuacją okołorozwodową. W rodzinie wdrożona jest procedura Niebieskiej Karty. Jak relacjonuje Pani Henryka mąż stosował wobec niej przemoc psychiczną, straszył wyrzuceniem z domu, nastawiał przeciwko niej rodzinę i dzieci. Pani mieszka z mężem i dziećmi w jednym domu. Jak mówiła, ze względu na trudną sytuację materialną, nie może pozwolić sobie na wynajęcie lokalu dla siebie i dzieci, a tym samym wyprowadzenie się z domu. Dodatkowo nie wyobraża sobie, że jest w stanie sama poradzić sobie w życiu. Po usłyszeniu jej historii od razu została jej udzielona pomoc – ze względu na jej zły stan emocjonalny, na początek zaproponowano jej wsparcie psychologiczne. Otrzymała również pomocą prawną i finansową (na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia codziennego).

Pomoc psychologiczna udzielona Pani Henryce przyczyniła się do poprawy psychicznego i emocjonalnego jej funkcjonowania i  do uruchomienia procesu zmiany. Obecnie Pani Henry podjęła trudną dla siebie decyzję i wyprowadziła się z domu. Czeka na zakończenie sprawy rozwodowej i planuje wynająć mieszkanie.