Najprostsze kroki są czasem najtrudniejsze

Pani Sandra zgłosiła się do jednego z Punktów Lokalnych zgłaszając wieloletnią (bo trwającą od 2014r.) przemoc ze strony męża. Podłożem przemocy jest alkoholizm i podejrzenie przyjmowania narkotyków przez męża. Została wszczęta Procedura „Niebieskiej Karty”, jednak Pani Sandra w obawie przez mężem  nie złożyła zawiadomienia o jego znęcaniu się nad nią. Z uzyskanych informacji wynika, ze Pan Adam jest kryminalistą, wielokrotnie odbywał karę pozbawienia wolności. Podczas interwencji Policji Pan Adam otrzymał nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Do dzisiaj Pan Adam przebywa poza miejscem zamieszkania rodziny, tj. w domu swojej matki. Małżonkowie mają dwie pełnoletnie już córki.

Z uwagi na zły stan psychiczny Pani Sandry,  pracownik pierwszego kontaktu udzielił stosownego wsparcia emocjonalnego. Pani Sandra otrzymała pomoc prawną, odmówiła pomocy psychologicznej z uwagi na fakt, iż korzysta z takiej pomocy w innym miejscu.

Pani Sandra zdecydowała się na rozwód. W rozmowie przyznała, że jest ofiarą przemocy od wielu lat, wielokrotnie podejmowała decyzję o odejściu od męża, jednakże ze strachu przed nim, nie miała odwagi by to uczynić – agresja ze strony męża z czasem narastała. Pani Sandra w dalszym ciągu jest objęta intensywną pomocą prawną, pozostaje w stałym kontakcie z pracownikiem pierwszego kontaktu oraz prawnikiem w Punkcie Lokalnym. Ma nadzieję, że kiedyś jej koszmar się skończy i jeszcze będzie żyła normalnie.