Agresywny mąż zmienił jej plany na przyszłość

Małżeństwo powinno dawać poczucie bezpieczeństwa, a małżonkowie powinni o siebie wzajemnie dbać i troszczyć się. Każdy dzień razem powinien być przygodą, a oczekiwanie na pierwsze dziecko wypełnione szczęściem. Jeśli któregoś dnia w codzienność wkracza przemoc, z dnia na dzień traci się grunt pod nogami, a bezpieczeństwo znika bardzo szybko.

Pani Anna zgłosiła się do nas w związku z przemocą fizyczną, psychiczną oraz ekonomiczną ze strony męża. Pani Anna doświadczała przemocy ze strony męża – stosował on bardzo często groźby karalne, dodatkowo bił Panią Annę, upokarzał, ograniczał jej dostęp do finansów. Gdy pokrzywdzona była w 7 miesiącu ciąży, mąż dotkliwie ją pobił. Zdecydowała się wtedy zgłosić na policję. Funkcjonariusze wezwali pogotowie, rozpoczęła się też procedura Niebieskiej Karty. Anna wyprowadziła się od agresywnego męża do swoich rodziców.

Klientka zwróciła się do Ośrodka z prośbą o udzielenie pomocy, opisując wszystko, czego doświadczyła ze strony męża. Pani Anna została przekierowana do psychologa, który zaczął z nią pracować nad odbudowaniem poczucia własnej wartości oraz do prawnika, który pomaga Pani Annie uregulować wszystkie sprawy.

Klientka powoli odzyskuje pewność siebie, pozbywa się przekonań o osobistej odpowiedzialności za doznaną krzywdę, zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Nadal musi pracować nad odbudowaniem poczucia własnej wartości i uporaniem się ze wszystkimi określeniami, którymi jej mąż ją nazywał. Jest w trakcie przygotowywania z prawnikiem dokumentacji pozwalającej jej na uregulowanie kwestii opieki nad dzieckiem oraz pozostałych prawnych konsekwencji jego czynów.