Dramat rozgrywał się za zamkniętymi drzwiami

W świecie, gdzie social media odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu postaw społecznych, a pozory nadal są ważniejsze niż to, co sami o sobie myślimy, takie historie powodują, że zastanawiamy się dokąd to wszystko zmierza. W tej zamożnej rodzinie, na pozór wszystko było, jak w bajce, a dramat rozgrywał się za zamkniętymi drzwiami.

Krzysztof (15 lat) to syn alkoholika. Ojciec jest człowiekiem zamożnym, żyjącym na wysokim poziomie. Jest też nałogowym alkoholikiem i sprawcą przemocy domowej.

Niejednokrotnie w domu dochodziło do aktów przemocy wobec Krzysztofa i jego mamy. Dzięki jej zaangażowaniu, obydwoje trafili do Ośrodka. Krzysztof rozpoczął żmudną pracę z psychologiem. Początkowo zamknięty i poraniony, powoli odnosi pierwsze sukcesy i otwiera się, mówi o tym, co go spotkało. Określa swoje potrzeby, staje się niezależny emocjonalnie od ojca i trudnej historii. Odzyskuje wiarę w siebie, co u progu dorosłości jest bardzo ważne. Co najważniejsze, psychoterapia pozwala na to, by Krzysztof w przyszłości nie powielił wzorca ojca, jak często zdarza się w rodzinach dotkniętych przemocą. Również mama Krzysztofa wraca do pełni sił i wspiera syna w terapii.