Szkolenia dla osób pierwszego kontaktu

Nasi pracownicy są uczestnikami szkolenia, gdzie poznają przepisy ustawy antyprzemocowej, która wejdzie w życie 30 listopada br. Tematem zajęć będzie też wiele innych zagadnień z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz systemu przeciwdziałania przemocy domowej. 💻📚
 
 

Uczestnicy szkolenia poznają przepisy ustawy antyprzemocowej, która wejdzie w życie 30 listopada br. Tematem zajęć będzie też wiele innych zagadnień z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Szkolenie, prowadzone w formie wideokonferencji, trwa trzy dni i jest organizowane w trzech turach: 4-6 listopada, 18-20 listopada oraz 25-27 listopada br. Prelegentami są specjaliści Ministerstwa Sprawiedliwości  – w tym sędziowie i prokuratorzy, a także m.in. przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki.

Fundusz Sprawiedliwości, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości, wspiera osoby pokrzywdzone przestępstwem, ich bliskich oraz świadków. W ramach Funduszu organizowana jest pomoc prawna, a w razie potrzeby – wsparcie psychologa i tłumacza (również tłumacza języka migowego). Osoba pokrzywdzona może też liczyć na wsparcie materialne.

Rodzaj udzielanej pomocy zależy zawsze od indywidualnej sytuacji osoby, która prosi o wsparcie. Poszkodowani na skutek przemocy domowej mogą liczyć na pomoc w znalezieniu schronienia, wsparcie prawne i psychologiczne. Otrzymają też bony żywnościowe, pokrycie kosztów zakupu odzieży czy środków czystości.

Osobom pokrzywdzonym przemocą fizyczną lub psychiczną świadczona jest również pomoc w zakresie rehabilitacji oraz zakupu leków, sprzętu ortopedycznego i medycznego niezbędnego do odzyskania zdrowia.

Fundusz zbudował pierwszą w historii ogólnopolską sieć pomocy. Działa już 370 takich miejsc – są prawie w każdym powiecie. Zapewniają ofiarom i świadkom przestępstw szybką, nieodpłatną i profesjonalną pomoc: prawną, psychologiczną, medyczną czy rehabilitacyjną. To również potrzebne wsparcie materialne, dostosowane do konkretnych potrzeb.

Dla takiego skutecznego wsparcia istotna jest ustawa antyprzemocowa, która została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości. To dzięki niej ofiary przemocy nie będą już zmuszone do życia pod jednym dachem z prześladowcą czy do szukania schronienia poza własnym domem.

Polska dołącza do krajów, w których ofiary przemocy domowej mogą liczyć na natychmiastową, skuteczną pomoc. To sprawca przemocy fizycznej, stanowiącej zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, będzie musiał bezzwłocznie opuścić mieszkanie. Dostanie też zakaz zbliżania się do domostwa. Te sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

————————–
Ośrodek oraz wszystkie Lokalne Punkty Pomocy działają zgodnie z harmonogramem, wprowadzona została jednak możliwość porad zdalnych (przez telefon lub elektronicznie). Kontakt bezpośredni możliwy jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym umówieniu konkretnego terminu spotkania. Wdrożone rozwiązania umożliwiają minimalizowanie ilości osób przebywających w tym samym momencie w pomieszczeniach oraz pozwalają na płynne korzystanie z pomocy bez konieczności zbędnego przemieszczania się naszych Klientów.
❗️ Osoby odwiedzające Ośrodek lub Lokalne Punkty po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania, zobowiązane są do stosowania osłony na usta oraz nos jak również dezynfekcji dłoni, takie same środki ochrony stosowane są również przez naszych pracowników❗️ 😷
 
Przypominamy również, że całodobowo można pobrać druki wniosków z dystrybutora koło wrzutni znajdującej się na drzwiach Ośrodka w Krakowie (ul. Kapelanka 60, wewnątrz budynku) jak również można otrzymać druki wniosku i pozostałych dokumentów pocztą elektroniczną lub też tradycyjną. Prosimy o kontakt z osobami pierwszego kontaktu, które pozostają do Państwa dyspozycji i służą pomocą pod numerem telefonu:
 ☎️12 421 22 88 (w godzinach pracy biurowej) oraz 
📱 504 704 933 (poza godzinami pracy biurowej).
 
 

Dodaj komentarz