Okręgowy Ośrodek Pomocy

osobom pokrzywdzonym
przestępstwem w krakowie

Prowadzony przez

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

TELEFON STACJONARNY 12 421 22 88

KOMU CHCEMY POMAGAĆ?

Wszystkim. Bez wyjątku. Pomoc jest całkowicie BEZPŁATNA i DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc. Nasza pomoc nakierowana jest na wyprowadzenie osób z następstw przestępstwa i powrót do normalnego życia. Wsparcie udzielane jest w czasie i wymiarze, każdorazowo dostosowanym do potrzeb danej osoby.

POKRZYWDZENI PRZESTĘPSTWEM i
osoby im najbliższe

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich najbliższych oferujemy wszelkie formy pomocy, w której zawiera się: wparcie finansowe, materialne, psychologiczne, prawne oraz mediacje.

ŚWIADKOWIE PRZESTĘPSTW i
osoby im najbliższe

Dla osób będących świadkami przestępstw oraz ich najbliższych oferujemy pomoc psychologiczną.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Ośrodek zapewnia szeroki zakres bezpłatnej pomocy. Każdą sprawę rozpatruje indywidualnie i według potrzeb przydziela następującą pomoc:

  • Obejmuje m.in. spotkania z psychologiem lub psychiatrą, a także psychoterapię. Pomożemy Ci odzyskać równowagę oraz przejść przez trudy spowodowane przestępstwem. Pomagamy zarówno dorosłym jak i dzieciom.
  • Obejmuje finansowanie m.in. kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów, pomoc w zakresie finansowania potrzeb związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach, pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych, pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania, opłat czynszowych, mediów.
  • Obejmuje konsultacje, porady, sporządzanie pism.Pomoc prawna świadczona jest przez prawników z wieloletnim doświadczeniem, w tym adwokatów oraz radców prawnych. Zapewniamy również możliwość skorzystania z mediacji.
  • Obejmuje pokrywanie kosztów związanych z zakupem m.in. żywności, odzieży, świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji, lekarstw, zakupu sprzętu takiego jak np. wózek inwalidzki, protezy kończyn, dostosowania lokalu do potrzeb osoby pokrzywdzonej, zakupu sprzętu czy wyposażenia.